ID
Pakan Udang Bestari

KEUNGGULAN 

  1. Bahan baku pakan Bestari Vannamei dipilih sangat selektif, dengan kandungan nutrisi yang berkualitas tinggi dan kandungan protein yang sesuai untuk pertumbuhan udang.

SPESIFIKASI KANDUNGAN GIZI

KODE JENIS UDANG KANDUNGAN GIZI
PROTEIN MOISTURE FAT FIBER
BEST-1 Vannamei Min 35 Max 12 Min 5 Max 3
BEST-2 Vannamei Min 35 Max 12 Min 5 Max 3
BEST-3P Vannamei Min 35 Max 12 Min 5 Max 3
BEST-3SP Vannamei Min 35 Max 12 Min 5 Max 3
BEST-4SP Vannamei Min 32 Max 12 Min 5 Max 3
BEST-4 Vannamei Min 32 Max 12 Min 5 Max 3